Poznej Vysočinu

V pondělí 13. 2. 2023 proběhlo školní kolo 13. ročníku soutěže Poznej Vysočinu, jehož se zúčastnila naše šikovná kvarta. Ve 23 otázkách mohli studenti a studentky prokázat, jak moc dobře znají svůj rodný kraj nejen z pohledu zeměpisného, historického, ekonomického, politického, ale i literárního. Nejúspěšnějšími řešiteli tohoto záludného „testíku“”” byli Beata Heltzelová a Matěj Hrdina, kteří postupují do vyššího kola. To proběhne v pátek dne 24. března 2023 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, tak jim určitě budeme držet „palečky“.

Velké poděkování za technické zajištění soutěže patří panu Ladislavu Karlovi.