Postup do krajského kola Soutěže v německém jazyce

V úterý 7. března se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce. 

V kategorii III. A, která je určena žákům 1. – 3. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, zvítězil Daniel Wiesner (7A8), který postupuje do krajského kola.

V kategorii II. B (tercie, kvarta) obsadila Tereza Paznochtová (3A8) 2. místo a Lucie Musilová (3A8) 3. místo.

V kategorii I. B (prima, sekunda) patří 1. místo Matouši Emmerovi (2A8), 2. místo Přemyslu Balcarovi (2A8). V této kategorii probíhá pouze školní a okresní kolo.

Všichni účastníci z naší školy byli úspěšní, neboť dosáhli medailové pozice.