Podpora matematických talentů

I letos na podzim se na naší škole konaly semináře pro řešitele Matematické olympiády.

V říjnu přijeli zájemci z řad studentů třetích a čtvrtých ročníků a v listopadu z prvních a druhých ročníků SŠ z celého Kraje Vysočina.

Přednášejícími byli tvůrci úloh a pedagogové z Univerzity Palackého v Olomouci RNDr. Jaroslav Švrček CSc. a RNDr. Pavel Calábek Ph.D.

Zpětná vazba od studentů byla velmi kladná a již je naplánováno pokračovaní pro kat. A před krajským kolem v lednu.