Pod jedním nebem společně s malířkami Válovými

V rámci hodin výtvarné a estetické výchovy jsme se studenty opět zavítali do Oblastní galerie Vysočina na výstavu Jitky a Květy Válových.

Sestry Válovy jsou české malířky, které žily a pracovaly v 2. polovině 20. století. V době nesvobody zůstaly svobodné a nezlomené, i za cenu nemožnosti vystavovat. Jejich tvorba a význam byla pro širokou veřejnost objevena až po roce 1989. Ve své tvorbě prostřednictvím figury, jejího postoje a gesta, vzájemného vztahu s dalšími lidmi a přírodou reflektovaly osud člověka, jeho zápasy a sugestivně také dobu a pocity člověka žijícího v socialistickém Československu.

Studenti nižšího gymnázia v zajímavém programu, který vedla paní Mgr. Pavlína Pitrová z OGV, přímo v galerii a bezprostředně pod dojmem z výstavy i prakticky výtvarně tvořili. 

Se studenty 1. a 2. ročníků jsme v galerii mluvili, přemýšleli o obrazech, malířkách i době. Určitě i hodnotách jako je svoboda, blízkost a vzájemná podpora. Na závěr studenti hledali a v živých obrazech i předváděli významy a vztahy, které lze prostřednictvím figury a jejího postoje a gesta vyjádřit, např. objetí, sevření, podpírání, odmítnutí, osamělost, výstraha, trvalá hrozba, břemeno, vzdor, podvolení se, pokora a nadřazenost, ad.

Děkujeme Oblastní galerii Vysočina, která nám dlouhodobě vychází vstříc a otvírá pro nás galerii i v čas mimo běžnou otvírací dobu.