Po maturitách za volavkami, orchidejemi a žouželí k Bohdalovským rybníkům

V pátek 19. května 2023 v poledne skončily na naší škole maturity. Všichni jsme si potřebovali pořádně vydechnout, a tak jsme hned na následující sobotní ráno naplánovali obvyklý jarní výlet za živáčky mezi Rudolcem a Bohdalovem.

Vyjeli jsme v počtu jako do mariáše ráno v 6:15 z autobusového nádraží v Jihlavě. Více než půlhodinovou cestu jsme trávili rozpravami o oblačnosti středních a vysokých vrstev a ohybových jevech na nich se objevujících. Pak už jsme známou cestou mezi rybníky, loukami, poli a bažinami procházeli k Bohdalovu.

Nejzajímavější byl kvikot, chrochtání a skřeky, které se ozývaly z volavčí kolonie asi vprostřed cesty. Hnízdění – už podle množství rozbitých vajíček po zemi – bylo v plném proudu a také volavčí rodiče nad námi neustále přelétávali, přinášejíce mladým potravu.

Dalším vrcholem bylo asi o kilometr dále orchidejoviště. Vzhledem k celkově chladnému letošnímu jaru panovaly obavy, jak budou prstnatce – tyto časté, ale krásné orchideje zdejších mokřadů – vyrostlé. Dlouho jsme je také nemohli najít, až zblízka se ukázaly zatím dost nízké hrozny jejich karmínových květů a růžice fialově strakatých listů. To jsme se jimi radovali.

Následovalo už jen trochu žouželení v rybníku přímo u Bohdalova. Nic neobvyklého, snad jen statná jehlanka.

Při čekání na autobus zpět nám ještě zazpívala konopka z protější střechy. A krátce před desátou dopolední jsme byli v Jihlavě.


A co jsme viděli a slyšeli?

Drozd kvíčala

Drozd zpěvný

Kos černý

Špaček obecný

Jiřička obecná

Vlaštovka obecná

Vrabec polní

Vrabec domácí

Rehek domácí

Zvonohlík zahradní

Strnad obecný

Pěnkava obecná

Stehlík obecný

Konipas bílý

Budníček menší

Konopka obecná

Budníček větší

Pěnice černohlavá

Pěnice slavíková

Pěnice pokřovní

Sýkora koňadra

Sýkora uhelníček

Rákosník obecný

Zvonek zelený

Káně lesní

Poštolka obecná

Vrána obecná šedá

Konipas horský

Holub hřivnáč

Hrdlička zahradní

Kukačka obecná

Čejka chocholatá

Volavka popelavá

Kachna divoká

Kopřivka obecná

Polák velký

Polák chocholačka

Potápka roháč

Lyska černá

Racek bělohlavý

Holub domácí

Rorýs obecný