Okresní kolo Studentské odborné činnosti Jihlava aneb dámská jízda

Středa 23. března 2023, knihovna Gymnázia Jihlava a okresní přehlídka SOČ, která se po tříleté odmlce opět vrací k prezenční formě. Člověk míní, Pánbůh mění, přesněji řečeno koronavirus. Ten nás ze školy vytlačil do distanční výuky a přehlídky SOČ do on-line prostoru, jako mnoho jiných věcí. Ale naše „sočkařky“ Gymnázium Jihlava zviditelnily v každém koronavirem poznamenaném roce. 2020 Adéla Kubištová v oboru zdravotnictví dosáhla na 6. místo v celostátní přehlídce SOČ s prací Antibiotické účinky česneku setého. 2021 Jitka Waldhauserová dokonce zvítězila v celostátní přehlídce v oboru biologie s výzkumem Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích. A loni, v roce 2022, opět úspěch. Tentokrát v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby si z celostátní přehlídky odnesla bronz Markéta Křížová za práci Sportovní fotografie.

Letos nám 3 autorky představily 2 obory. Do první části mini přehlídky byly zařazeny 2 práce na rozhraní oborů 6 – zdravotnictví a 14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Přehlídku zahájila Petra Jordánková ze Soukromého gymnázia Ad fontes se studií nazvanou Syndrom vyhoření u zdravotních sester. Po ní Pavla Mráčková ze stejného gymnázia představila svoji práci Povědomí dospívajících o duševních onemocněních. Závěr přehlídky byl ve znamení fyziky. Domácí studentka z GJ, maturantka Barbora Švomová prezentovala svůj výzkum nazvaný Termomechanická analýza polymerových fólií. Odborné poroty ocenily volbu aktuálních témat, praktickou využitelnost prací i ústní prezentace. Zvláště práce Barbory Švomové byla srovnávána s diplomovými pracemi jak rozsahem, tak kvalitou a množstvím metod, které Bára při svém výzkumu použila. Obě poroty navrhly některá doplnění a všechny práce doporučily k postupu do krajského kola, které bude 27. dubna 2023 tradičně pořádat Gymnázium Třebíč. Všem studentkám děkujeme za odhodlání pustit se do vlastní odborné práce a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole soutěže!