Okresní kolo Dějepisné olympiády

V úterý 17. ledna 2023 proběhlo v Domě dětí a mládeže Jihlava okresní kolo Dějepisné olympiády.

Tematické zaměření letošního 52. ročníku bylo „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992“.

Naši školu reprezentoval v I. kategorii Jan Holý ze třídy 4A8 a umístil se na 1. místě z 36 účastníků s krásným výsledkem splnění zadaných úkolů na 93%.

Ve II. kategorii – střední školy – obsadil také zlatou pozici Martin Rybáček ze třídy 5A8. Jeho úspěch bylo splnění na 83 %.

Blahopřejeme ke krásným výsledkům a úspěchu.

Oba studenti postupují do krajského kola.