Okresní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna se konalo na okresní kolo Dějepisné olympiády. Organizátorem byl Dům dětí a mládeže Jihlava.
V letošním výjimečném roce se soutěž konala distanční formou. Tématické zaměření jubilejního ročníku znělo „Labyrintem barokního světa (1556–1781).“
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – I. – pro žáky ZŠ a nižšího stupně gymnázií a II. kategorie pro studenty 1.–4. ročníku středních škol. Na vypracování písemného testu měli studenti 90 minut. Bez náležité přípravy by byl úspěch téměř nemožný. Úkoly byly opravdu náročné. Cílem autorů zdařilých testů bylo nepoužívat encyklopedické znalosti (které ovšem byly základem), ale zaměřit se na práci s textem, obrazovým materiálem a mapou. Tedy logicky se zamýšlet, vyvozovat, hledat, srovnat, zhodnotit, najít, popsat, určit, označit…
V I. kategorii se zúčastnilo 34 žáků. Absolutní vítězkou se stala Zita Krotká ze třídy 2A6 se ziskem 76 bodů z možných 80. Na nádherném třetím místě se umístil Martin Rybáček z 3A8 se 71 body.
Ve II. kategorii SŠ se na zlatém postu umístila Denisa Sankotová ze třídy 3B4 s dosažením 72 bodů z 80 možných. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesla Žaneta Štolovská z 3A6.
Je to nádherný úspěch našich studentů. Blahopřejeme.
Budou Gymnázium Jihlava reprezentovat v krajském kole této soutěže.

V čtyřčlenné porotě okresního kola byla Iva Málková.