O Českém registru dárců krvetvorných buněk.

Díky organizátorům ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě proběhla 30. března v dopoledních hodinách přednáška o dárcovství v aule Vysoké školy polytechnické pro studenty jihlavských středních škol. Současně bylo možné se na místě nechat do registru zapsat.

Přednášky se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků.