Mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom II 

Všichni studenti maturitních ročníků, kteří letos skládali tuto mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka, získali certifikát Deutsches Sprachdiplom II (úroveň B2 – 6 žáků, úroveň C1 – 4 žáci). 

Písemná část zkoušky se konala v listopadu, na ni navazovala v lednu ústní část. Všechny úkoly písemné zkoušky jsou zadávány centrem pro Německý jazykový diplom Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, kde se také tato část zkoušky opravuje.

Německý jazykový diplom II potvrzuje jazykovou kompetenci vyžadovanou pro zahájení vysokoškolského studia v Německu. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení této zkoušky zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu.