Německý jazykový diplom

Celkem 69 přihlášených žáků ke zkoušce „Deutsches Sprachdiplom I“ nemohlo skládat písemnou zkoušku v řádném termínu, protože v této době měli jarní prázdniny. Náhradní termín v březnu musel být zrušen z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v době pandemie koronaviru. Další náhradní termín byl stanoven na 26. května za přísných hygienických opatření. 

V období od 8. do 16. června následovaly ústní zkoušky. 

Výsledky budou však známy až po letních prázdninách, neboť písemná část je opravována centrálně v Německu.