Německý jazykový diplom II

Od 12. do 14. prosince probíhala na naší škole ústní část zkoušky Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II. stupně, úroveň B2/C1). Písemnou část, která se skládá z poslechu, čtení a písemné práce, absolvovali studenti již 22. listopadu. 

Výsledky se žáci dozví až o několik měsíců později, neboť písemná část je opravována v Německu.