Několik vět…

V úterý 12. 11. se první skupina studentů zúčastnila  dopoledne oslav  30. výročí Sametové revoluce.

Akce pod vedením p. Píši proběhla důstojně a  bez jakýchkoli problémů. Studenti byli průběžně informováni o dění před třiceti lety.