Náš zástupce v ČSU

Antonín Pipa (6A8) byl v neděli 11. prosince 2022 zvolen druhým místopředsedou České středoškolské unie na dvacátém Republikovém sněmu. Předsednictvo ČSU je orgánem, který zastřešuje činnost unie a je zodpovědné za její chod. Předsednictvo se skládá z pěti členů, kteří jsou voleni na období jednoho roku právě na Republikovém sněmu.

Česká středoškolská unie (ČSU) je nezisková organizace, která sdružuje střední školy v České republice. Jejím hlavním cílem je podporovat rozvoj a zlepšování vzdělávacích standardů ve středních školách, zastupovat zájmy středních škol před veřejností i před orgány státní správy a zapojovat se do mezinárodních vzdělávacích projektů.