Návštěva učitelů z partnerské školy

V týdnu od 17. do 21. dubna pobývaly v Jihlavě čtyři kolegyně z naší partnerské školy Gymnasium Antonianum Geseke v Německu – Julia Bertels, Susanne Hegemann, Anna Küpper a Barbara Schulte.

Cílem této návštěvy bylo obnovit vzájemnou spolupráci, kterou přerušilo covidové období. 

Susanne Hegemann a Barbara Schulte se velmi intenzívně věnovaly přípravě dalšího výměnného pobytu, který je plánován pro skupinu 34 žáků na konci školního roku v Jihlavě a na podzim v Geseke. Koordinátorkami této výměny za naši školu jsou Olga Parkanová a Jitka Voříšková.

Vyučující tělesné výchovy Julia Bertels a Anna Küpper se soustředily zejména na výuku florbalu na naší škole. Kromě toho měly možnost zúčastnit se tréninku mládeže u florbalového týmu SK Jihlava, kam je doprovodily maturantky Dominika Dvořáková a Tereza Vytisková. Obě kolegyně se také aktivně zapojily do výuky, kterou vedli vyučující TV Denisa Bartizalová, Roman Holenda a Anna Procházková. Sportovní program koordinoval Jiří Procházka. 

Kromě společné práce a výměny zkušeností zbyl také čas na poznávání krás města Jihlavy a Vysočiny.

Těší nás, že dlouholetá úspěšná spolupráce bude pokračovat i nadále.