Návštěva kolegyň z Polska

V týdnu od 28. 11. se na našem gymnáziu díky programu job-shadowing objevily tři kolegyně Aleksandra, Agata a Marta z polské střední školy IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.

Program Agaty a Marty sestával z náslechů hodin matematiky. Agata, vykonávající funkci zástupce ředitele školy, se zajímala o činnost našich zástupců. Program Aleksandry se skládal z náslechů v hodinách jazyka anglického, českého, francouzského, německého a španělského a též dějepisu. Polské kolegyně byly nadšené z náslechů i z celé školy – učitelů, studentů a také naší budovy.

V pondělí provedli naši studenti polské kolegyně po škole i v centru Jihlavy. Společně strávené chvíle byly oživeny úterní odpolední návštěvou Telče s posezením u pana starosty Vladimíra Brtníka na radnici a poté následovala prohlídka místního podzemí a historické části tohoto renesančního města. Ve středu jsme si zahráli bowling a tuto akci završila společná večeře. Čtvrtek opět pokračoval obligátními náslechy. V pátek se kolegyně vydaly na návštěvu vánoční Prahy. V sobotu jsme se s kolegyněmi rozloučili na autobusovém nádraží.