Na svatého Václava opět k Rudoleckým rybníkům

První vycházka za ptáky tohoto školního roku vedla k Bohadlovským (nebo Rudoleckým?) rybníkům. Krátce po 9. hodině dopolední jsme vyjeli autobusem a zlatě a bronzově se barvící Vysočinou přijeli do Rudolce. Vyšli jsme obvyklou trasou, nás deset a pes. Počasí zpočátku přálo, ale postupně se rozfoukalo, zatáhlo a začalo i pršet. Podle toho se zachovali i ptáci. Přelétlo okolo nás několik obyčejných pěvců, na hladině plavalo trochu kachen, ale to bylo skoro všechno. Dokonce ani jednu volavku jsme tentokrát neviděli. Nejzajímavějším pozorováním asi byly dvě rosničky, které se nám pletly pod nohama – a velké množství ryzců, rostoucích podél cesty; škoda, že jsme neměli košík.

No co. Není každý den posvícení. Náladu nám to nezkazilo a když jsme se o čtyři hodiny později rozcházeli opět v Jihlavě, plánovali jsme další vycházky.

Co jsme viděli:

Vrabec domácí
Vrabec polní
Straka obecná
Budníček menší
Kvíčala obecná
Rehek domácí
Krkavec velký
Stehlík obecný
Vlaštovka obecná
Kopřivka obecná
Potápka malá
Kachna divoká
Lyska černá
Racek chechtavý
Poštolka obecná
Ledňáček říční
Kos černý
Holub hřivnáč
Holub skalní – domácí
Konipas horský