My a Černá zvířata Terezy Říčanové

V rámci hodin výtvarné a estetické výchovy jsme navštívili krásnou výstavu Terezy Říčanové Černá zvířata.

Tereza Říčanová říká: “Černá zvířata jsou myšlenky, které prolézají mými sklepeními, válejí se a vzpínají, hledají cesty. Když se jim podaří najít východ ven, stanou se obrazem, dostanou barvu, můžete je vidět.“

Tereza Říčanová je současná malířka, grafička a ilustrátorka. Její autorské knihy možná znáte. Jsou to Istanbul, Obrazy světa, Psí knížka, Kozí knížka, Sto sní ad. Všímali jsme si i práce paní kurátorky Hany Zrno Vondrů, protože výstava měla svěží rytmus. Byla různorodá jak po stránce obsahové, tak z hlediska zastoupených výtvarných technik. Viděli jsme štětcové kresby krajin, podmalby na skle, grafiky a deníkové záznamy snů, krátké texty, ornamenty a samozřejmě ilustrace. 

Hodiny strávené v OGV jsou vždy příležitostí spolu mluvit o pohledu na svět i na život, který nám nabízí umělec prostřednictvím svého díla. Ale jsou i příležitostí se zamyslet, jak věci vnímáme my. Jsme vzájemně obohaceni tím, čeho si všímáme, co nám přijde zajímavé, co k nám mluví i co je na nás v tu chvíli třeba i moc.  A nebát se to vyjádřit. Vzájemně se učíme výtvarně vidět a myslet.

Výstavu vidělo a reflektovalo zhruba 300 studentů Gymnázia Jihlava.

Děkujeme Oblastní galerii Vysočina, která nám dlouhodobě vychází vstříc a otvírá pro nás galerii i v čas mimo běžnou otvírací dobu.