Mezinárodně uznávaná zkouška „Německý jazykový diplom II“ na naší škole

Poslední listopadové úterý nakročila skupina žáků z posledních ročníků čtyřletého, šestiletého i osmiletého studia k získání mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu Německý jazykový diplom II (úroveň B2/C1).

Tento den se konala písemná část zkoušky, která se skládala z poslechu, čtení s porozuměním a vypracování písemné práce, ve které žáci museli zvládnout nejen reprodukci výchozího textu a připojených grafů, ale také zformulovat vlastní názor podpořený vhodnou argumentací. Ústní část zkoušky je naplánována na 21. a 22. prosince.