Losování o fotky ze Školního lesa Gymnázia Jihlava

V úterý 6. 12. 2022 v krčku proběhlo losování odevzdaných a podepsaných hlasovacích lístků o nejlepší fotky.

Na nástěnkách krčku je výstava všech fotek s označením počtu získaných hlasů. Na fotkách je nejen zhruba 400 našich žáků a žákyň, kteří se učili v letech 2019–2022 v našem Školním lese Gymnázia Jihlava, ale také fotky zvířat a vyrašených semenáčků. Celkem patnáct hlasujících získává poukaz na občerstvení v bufetu.