Les nepočká

Ve školním lese přibyly nové stromky, ubyly některé staré větve a nechtěná vegetace. Je oplocen proti okusu zvěří.

Místo lesa: ekocentrum Chaloupky Kněžice, u Nové Brtnice (les je malý 1/3 hektaru, je v místě kůrovcové kalamity).

Cíle projektu:

– naučit se hospodařit s lesem pro další generaci,
– učit to další školy,
– průzkum přirozeného a umělého zarůstání.

Vždy přítomen odborný lektor Chaloupek a také doprovod učitele ze školy.