Leonardo da Vinci – 500 let

V úterý 20. prosince 2022 navštívili naši školu pánové z pardubické umělecké Agentury Pernštejni se vzdělávacím pořadem „Leonardo da Vinci“, který vznikl ku příležitosti uplynutí 500 let od smrti tohoto génia.

Osm tříd nižšího a vyššího gymnázia zažilo ve dvou vystoupeních výlet do historie renesanční doby.

První část programu tvořily divadelní scénky ze života tohoto italského malíře, architekta, vynálezce, přírodovědce i spisovatele. Poutavou formou se žáci dozvěděli hodně informací.

S velkým zájmem se setkala následná interaktivní výstava reprodukcí některých obrazů a modely mnohých vynálezů s možností vyzkoušet si jejich funkčnost.

Dlouholeté zkušenosti skupiny historického šermu byly opět proměněny ve spokojenost žáků i učitelů.