Královskou cestou poznávání je studium antiky

Čtvrtek 28. listopadu 2019 se stal opět po roce příležitostí k příjemnému úniku z přetechnizovaného současna do vzdělání a kultuře přejícího starověku a do „temného“, přesto oduševnělého středověku. Tuto příležitost nabídl Ústav řeckých a latinských studií v Praze na FF UK. Využilo jí i 8 gymnazistů z Jihlavy. Úvodní společná přednáška byla věnována památce slavných i bezejmenných učenců a písařů, jimž vděčíme za uchování a přežití antických literatur do moderní doby. Střípkovitost obrazu, který o antice máme, se snažila přiblížit témata následujících fakultativních přednášek. Byla rozprostřena od římského práva, literatury a hudby přes Aenea, Hippokrata, Perikla a Plauta až k věčným římským silnicím, Pompejím, společenským hrám a přírodním katastrofám. Každý si zvolil to své. Společné kořeny vzdělanosti a latina jako sjednocující komunikační prostředek nám mohou zkřížit cestu i dnes. A nahlížíme-li na poznávání jako na cestu, pak se nám Den latiny stal částí královské cesty na zkušenou zpět do studnice poznávání.