Krajské kolo Soutěže v německém jazyce

V úterý 11. dubna se konalo krajské kolo Soutěže v německém jazyce. 

Naše škola měla zastoupení v kategorii III. A (určena žákům 1. – 3. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia), ve které se Danielu Wiesnerovi (7A8) podařilo ziskem 3. místa dosáhnout medailové pozice.