Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

15. března 2022 se na Gymnáziu v Ledči nad Sázavou konalo krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. V letošním roce soutěž proběhla opět online formou. V kategorii SŠ I (do 2 let výuky) reprezentovala naši školu Julie Kožená ze třídy 2A4. V kategorii SŠ II (nad 2 roky výuky) obsadila 2. místo Apolena Veronika Gattnarová ze třídy 4B4. 

K úspěchu blahopřejeme a studentkám náleží poděkování za vzornou přípravu.