Konference pro učitele španělštiny

V sobotu 4. 6. 2022 se uskutečnila na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference pro učitele španělštiny. Po představení hostů a přivítání účastníků jako první vystoupil Facundo Herrera z Argentinské ambasády, který informoval o spolupráci Argentiny a České republiky. Po krátké přestávce doktorka Gabriela Leighton z Národní univerzity San Martín pohovořila na téma pojmového mapování, techniky používané ke znázornění vazeb mezi různými pojmy. Po obědě se Claudia Barros věnovala rozdílům mezi pevninskou španělštinou a španělštinou, kterou se hovoří na Kanárských ostrovech. Cyklus přednášek zakončila studentka Pavlína Králová, zabývající se argentinskou variantou španělštiny.