Konference AUŠ-APE

V sobotu 3.12.2022  v Praze na FF KU proběhla konference AUŠ-APE (Asociace učitelů španělštiny), která zároveň byla i oslavou třicetiletého působení této instituce v České republice.

Úvodní slovo měla Amaya Cal Linares ze španělské ambasády. Poté nám Daniel Márquez přednesl, kterak motivuje studenty prostřednictvím úkolů. Javier González zdůraznil roli ITC v hodinách španělštiny. Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.nás seznámil s českou emigrací do Latinské Ameriky.

Po krátké přestávce následovala Mónica Colás Aparicio s prezentací španělských učebnic. Cyklus přednášek zakončil prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. informacemi o španělském přínosu při utváření české společnosti a kultury. Vliv Španělska na hlavní město i na celé Čechy byl v 16. až 18. století mnohem větší, než se obvykle ví. 

Před Valnou hromadou zazněly zajímavé kapitoly z dob zakládání asociace, rozhovory a setkání s významnými osobnostmi AUŠ.

Organizátorům a přednášejícím patří velký dík za skvělou organizaci a zajímavé příspěvky.