Kniha – objekt

Studenti výtvarné estetické výchovy vytvořili z odložených knih výtvarné objekty. Nejprve si vybrali knihu, která byla ve škole nabídnuta v rámci re-use a inspirovali se jejím názvem. Hledali nové obsahové možnosti názvu knihy a jejich vyjádření v prostoru. Výtvarně zpracovaná kniha jako samostatná umělecká výpověď se v umění poprvé objevila na konci 70. let 20. století. Studenti měli na závěr možnost svoji práci představit ostatním a vzájemně na ni reagovat a reflektovat ji.

Některé z Knih-Objektů jsou v naší e knize. Věříme, že Vás zaujmou. Rádi bychom ve škole uspořádali výstavu, kde bude možnost vidět i ostatní práce.

Monika Přibylová z 3A6 v reflexi napsala:
„V prvním momentu jsem nemohla uvěřit, že budeme výtvarně zpracovávat knihy. Knihy jsou pro mě velmi důležité a nikdy jsem nepochopila lidi, kteří ohýbají nebo ničí stránky knih, jen protože chtějí, proto byla moje první myšlenka, jak můžeme prostě jen, tak zničit knihu? Ale když jsem viděla některá nádherná výtvarná díla Knih – Objektů, začala jsem si představovat různé názvy knih a k nim různé možnosti ztvárnění a úplně jsem přestala myslet na nějaké ničení knih, protože jsme jim dali nový význam, než aby zůstaly ležet někde v knihobudce, kde by se vlivem okolí brzy zničily a padly v zapomnění.“

Byla to výzva! A byla to radost!