Každá skupina měla svého kostlivce

Čtvrtek 23. 6. 2022. Poslední seminář dvouletého volitelného předmětu Úvod do lékařské terminologie proběhl v příjemně chladivých prostorách depozitáře MV v Heleníně. Živí se přijeli učit za neživými. 17 živých gymnazistů bylo rozděleno do skupin 2x po 4 a 3x po 3. Neživých bylo 5, každý ve své krabici. Úkolem živých bylo z obsahu každé krabice sestavit svého kostlivce, za pomoci i anatomických atlasů zjistit, co chybí, popř. přebývá a u toho si opakovat latinskou lékařskou terminologii. Následně svého kostlivce umístit do jednotlivých igelitových sáčků s příslušnými popisky. Za všechny zúčastněné studenty děkujeme jak Mgr. Zimolovi z MV, tak vedení MV i ostatním muzejníkům, kteří obětavě na část čtvrtečního odpoledne vyklidili svá pracoviště pro netradiční metodu výuky.