Jarní matematické soutěže na NG

Matematická olympiáda

29. března se na Gymnáziu Jihlava konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Postup do krajského kola si druhým místem v okresním kole vybojoval Vladimír Srb ze třídy 4A8. V konkurenci šestnácti úspěšných řešitelů z celého kraje ztratil jen 3 body na vítěze a ve výsledkové listině obsadil 6. místo.

O dva týdny později se na ZŠ O. Březiny konalo okresní kolo MO kategorií Z6, 7, 8. Gymnázium Jihlava reprezentovalo 19 úspěšných řešitelů školního kola.

V kategorii Z6 obsadil první místo ziskem plného počtu bodů Jakub Janoušek z 1A8, mezi úspěšné řešitele okresního kola se zařadili Cyril Holub, Štěpán Sekava, Matouš Emmer, Hana Molvová a Tomáš Komínek, všichni ze třídy 1A8.

Kategorii Z7 s přehledem vyhrála Lucie Musilová z 2A8, z 18 možných bodů ztratila jediný bod.

Kategorii Z8 vyhrál Dominik Nejedlý, druhé místo získala Dorota Pešová, oba z 1A6. K úspěšným řešitelům v této kategorii patří i Lenka Krepčíková a Markéta Hronová, obě ze třídy 3A8, a také Kateřina Kokešová z 1A6.

Všem našim úspěšným řešitelům krajského i okresních kol letošního 71. ročníku Matematické olympiády v kategoriích Z6–9 blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci Gymnázia Jihlava!

MaSo

Jarní kolo matematické týmové soutěže MaSo se konalo 11. května. Po covidové době, kdy soutěž probíhala distančně, se tentokrát sjelo 231 týmů na osm soutěžních míst. Týmy po dobu 90 minut řešily matematické příklady a logické úlohy. Tím získávaly možnost odehrát tahy v souběžně probíhající strategické hře.

Naše dva týmy, poskládané z šikovných matematiků ze tříd 1A6, 3A8, 2A6 a 4A8, byly výborné v řešení úloh, ale chybělo jim pověstné štěstí ve hře. Úspěšnější byl nakonec tým ve složení Dominik Nejedlý, Dorota Pešová, Lenka Krepčíková a Markéta Hronová. Obsadili 95. místo a své zkušenosti z jarního kola MaSa mohou využít v kole podzimním.