Jarní koncert HSGJ

Ve středu 8. března se konal v gotické síni jihlavské radnice Jarní koncert Hudebního sdružení Gymnázia Jihlava. Záštitu nad touto hudební akcí převzal primátor města Jihlavy Mgr. Petr Ryška. V úvodní části koncertu zazpívali členové HSGJ sedm písní, jejichž jádro tvořil soutěžní repertoár. Ve střední části koncertu se představili se svými perfektně připravenými vystoupeními letošní maturanti z hudební výchovy. Poté vystoupil jako host pod vedením sbormistryně Inge Juul gymnaziální pěvecký sbor ze severního Dánska, z města Aalborg. Kvalitně zazpívané vícehlasy daly posluchačům možnost nahlédnout do svébytného rázu dánské hudby. Závěr tohoto vydařeného koncertu patřil oběma pěveckým sborům, které během jediné zkoušky nacvičily dvě společné písně.