HSGJ zazpívalo seniorům na Lesnově

Členové Hudebního sdružení Gymnázia Jihlava vystoupili v pondělí 28. listopadu na zahájení adventu v Integrovaném centru sociálních služeb.

Program koncertu začal kánonem Song of Joy. Následovaly písně duchovního charakteru, jako například Kyrie Johna Leavitta. V další části programu zazněly španělské koledy. Jednu z nich, A la puerta del cielo, slyšeli senioři pouze v podání dívčí sborové sekce. V podání tenorů a basů zazněla česká koleda Poslechněte mne málo. Posluchači ocenili také píseň Spanilé z archy holubičky v úpravě Jaroslava Beneše. Závěrečnou koledu Jak jsi krásné neviňátko si někteří senioři zazpívali společně s naším pěveckým sborem.