Hlasy lesa – katalog k výstavě

Během roku pracovali studenti výtvarných skupin 1. ročníků v praktických cvičeních s keramickou hlínou. Zkoušeli různé strategie a metody, jak vytvořit dutý hliněný objekt. 

Jako závěrečnou práci jsme si užili téma Hlasy lesa, které se volně inspiruje dílem české malířky Toyen, ale i kulturním fenoménem Zelených mužů, enviromentálními přesahy a také samozřejmě přírodou samotnou.   

Studenti si nejprve vybrali místo přímo v přírodě, pro které pak svůj Hlas vytvářeli. Dali jsme si čas na přemýšlení o sdělení a tvarovém řešení. 

Hliněné sošky, které vznikly, jsme nechali pouze zaschnout a nevypálené jsme je společně instalovali na Heulose, kde je také přímo na místě studenti ostatním interpretovali. 

Není to nápadná výstava. Naše Hlasy lesa v lesoparku jsou jemné jako šumění stromů, občas se nečekaně objeví. Některé zůstanou neobjevené. Díky nevypálené hlíně se dokonce časem vrátí zemi a splynou s ní. 

Pro nás to byla příležitost uslyšet Hlas lesa nejen v přírodě, ale i v sobě.   K výstavě jsme připravili katalog, Věříme, že se Vám bude líbit.