Herkulovy úkoly aneb zemské kolo Certaminu

Čtvrtek 30. března 2023, FF MU v Brně, Ústav klasických studií a v jeho prostorách poprvé zemské kolo soutěže z latinského jazyka Certamen Latinum. Zde se rozhodovalo o postupujících do národního kola ve dvou kategoriích – do dvou let výuky latiny (kat. A), více než dva roky výuky (kat. B). Stejně jako u Cimrmanů se jedná i zde o čistě rozlišovací označení; kategorie B není podřadnější, naopak její členové jsou ve studiu mnohem déle a také dále, prostě vědí toho více. GJ mělo zastoupení v obou kategoriích – v A: Barboru Filovou a Žanetu Štolovskou, obě z 5A6, v kategorii B: Daniela Wiesnera ze 7A8. I téma bylo zvoleno pro obě kategorie stejné – Herkules (řec. Héraklés).

Tak jako se Herkules z rodného Tírynthu přes různá úskalí dopracoval až k nesmrtelnosti, tak se všichni soutěžící snažili od začátku dosáhnout postupových pozic do národního kola. Královnu bohů Junonu (Héru) a mykénského krále Eurysthea, kteří Herkulovi stavěli do cesty překážky a vymýšleli těžké úkoly, v Certaminu zastoupili autoři jednotných zadání pro Moravu i pro Čechy, která obsahovala text k překladu, gramatické úkoly a reálie. Naši si vedli velice dobře. Žaneta sice zůstala těsně před branou do národního kola v kategorii A, ale Bára a Dan, ověnčení bronzovým vavřínem, postupují do kola nejvyššího. To bude organizováno FF UK v Praze 12. dubna 2023. Celé trojici blahopřejeme a děkujeme za skvělou vizitku Gymnázia Jihlava, kde latina není mrtvým jazykem!