GJ na okresní přehlídce 44. ročníku SOČ

V letošním školním roce 2021/22 vznikly v rámci Středoškolské odborné činnosti na jihlavském gymnázium dvě odborné práce, jejichž autorkami jsou letošní maturantky.

Petra Večeřová (8A8) se zabývala metodami čištění vody. V oboru 07 – zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství obhajovala svoji práci Účinnosti metod čištění vody pro osobní použití. Markéta Křížová (4B4) se ve své studii věnovala profesi sportovního fotografa, při níž mohla mimo jiné vycházet z vlastních zkušeností i úspěchů. Práci s názvem Sportovní fotografie obhajovala v oboru 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Organizátorem okresní přehlídky SOČ bylo Active – středisko volného času ve Žďáru nad Sázavou. Obhajoby probíhaly ve středu 6. dubna 2022. Obě naše studentky předložily kvalitní práce jak po stránce obsahové, tak po stránce formální, dokázaly odpovědět na dotazy odborné poroty a postoupily se svými pracemi do krajské přehlídky, která se uskuteční opět ve čtvrtek 28. dubna 2022. Blahopřejeme k postupu a přejeme hodně úspěchů v krajském kole SOČ.