Geologická olympiáda

5–8. května 2022 se dva žáci naší školy zúčastnili ústředního kola Geologické olympiády.

Ústřední kolo pořádala Technická univerzita ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci, záštitu nad akcí převzal hejtman a náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Finalisté krajských kol strávili prodloužený víkend v malebné krajině Českého ráje v kempu Sedmihorky. Hlavní myšlenkou vícedenního setkání bylo seznámení a navázání kontaktů mladých geologů z celé republiky a důraz na osvojení praktických dovedností z různých geologických disciplín v terénu. Badatelský výzkum, mezipředmětové vazby, týmová práce i komunikace v angličtině se zahraničním odborníkem – to vše zároveň představovalo průpravu pro mezinárodní soutěž IESO.

V kategorii A obsadil Jan Lahoda 7. místo, v kategorii B Jitka Waldhauserová 6. místo. Ke skvělému výsledku blahopřejeme!