Exkurze estetické výchovy pro 2C4 a 4A6

Žáci tříd 2C4 a 4A6 se v pátek 18. října vydali na exkurzi estetické výchovy do Prahy. Ve Dvořákově síni Rudolfina absolvovali edukační program České filharmonie v rámci cyklu Čtyři kroky do nového světa – podrobně byli seznámeni s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Odpoledne se ve Veletržním paláci část žáků účastnila komentované prohlídky expozice První republika, druhá skupina, složená převážně z výtvarníků, zhlédla výstavu slavného švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho.