Exkurze do jihlavského pivovaru

Žáci 4A8 se v rámci výuky laboratorních prací z chemie podívali do reálného provozu jihlavského pivovaru.

Exkurze prohloubila teoretické znalosti o hydroxyderivátech, které žáci nabývají v hodinách chemie.

Kvartáni měli možnost prozkoumat místa, kde se pivo vaří, kvasí i stáčí, dozvěděli se také něco o historii výroby tohoto nápoje, a to i v souvislosti s dějinami Jihlavy a okolí…