Exkurze 4B4 – Studio Ypsilon, Senát ČR

V rámci tradičních exkurzí do Prahy pro  maturitní třídy Gymnázia Jihlava se zúčastnilo 31 žáků třídy 4B4 s učitelským doprovodem Mgr. Zdeňkou Ryklovou a ing. Alenou Dvořákovou, PhD. dvoudenní akce ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021.

30.9. večer navštívili divadelní představení Studia Ypsilon Babička ( na motivy knihy Boženy Němcové). Vrcholem návštěvy Prahy se stala dne 1. 10. komentovaná prohlídka Senátu České republiky a setkání s jeho předsedou RNDr. Milošem Vystrčilem, který se studentům věnoval téměř dvě hodiny. Studenti se dozvěděli mnoho nových informací o fungování a rozdělení  Parlamentu ČR a jeho části- — Senátu, tázali se  na konkrétní náplň činnosti senátorů, jak je možno se stát senátorem a podobně.

Mnozí z nich konstatovali, že se poprvé setkali takto zblízka s politikem, který jim jasně a srozumitelně vysvětlil fungování Parlamentu ČR. Závěrečnou oázou páteční pohody se stala prohlídka Valdštejnské zahrady se svou jedinečnou architekturou.