Estetická exkurze do Prahy

Dne 29. 3. 2023 studenti ze tříd 4A6 a 6A8 absolvovali tradiční estetickou exkurzi do Prahy.

Dopolední program byl v Rudolfinu, kde nás v edukačním programu pan dirigent Marko Ivanovič a průvodce Petr Kadlec společně s Českou studentskou filharmonií provedli jednou z nejvýznamnějších skladeb 20. století – Svěcením jara Igora Stravinského. 

Hudbu Igor Stravinskij složil pro balet, který představuje slovanský pohanský jarní rituál ve dvou částech – Uctívání země a Obětování. 

Díky skvěle postavenému programu jsme měli příležitost uslyšet a prožít složité rytmické struktury, disonance a také silné emoce. Několikrát jsme byli do skladby přizváni i jako spoluaktéři. 

Odpoledne jsme strávili ve Veletržním paláci, kde jsou sbírky Národní galerie. Kromě programu s lektory NG v expozicích jsme měli čas si galerii projít i samostatně, nechat na sebe působit čistý prostor této funkcionalistické stavby a pozdravit či najít si svoje oblíbené malíře a díla.