Druhá vycházka ornitologického kroužku školního roku 2020/21

Ve čtvrtek 1. 10. Jsme se ve 14:45 vypravili autobusem do Hojkova podívat se, jak se daří vodní žouželi v tamních tůňkách; o týden dřív tam totiž pan učitel zastihl desítky dospívajících čolků.

Asi o třičtvrtěhodinu později jsme už stáli u hrázky, zastavující vodu tekoucí z rašeliniště. Cedníkem jsme lovili snad půl hodiny – ale čolka jsme nevytáhli už žádného. Snad všichni v pořádku vylezli na břeh a našli si krytou suchou dutinu na přezimování. Zato larev šídel, vírníků, slíďáků, znakoplavek a vodomilů jsme našli plno. Také bylo pod betonovým korýtkem schované krásně vystavěné mraveniště drobných černých mravenců; nepatří k chráněným druhům, tak jich část skončila ve skleničce – poslouží jako potrava mravkolvovi, kterého si chováme ve škole.

Z ptáků se také moc neukázalo: jen káňata a sojky na nás z lesů pokřikovaly, občas přelétl hřivnáč nebo hrdlička, na drátech posedávaly kvíčaly a špačci, na střechách hojkovských domů čermáčci a vrabci, nad loukou prolétlo také hejnko stehlíků a zvonků. Není divu: už je podzim.

Před odjezdem z Hojkova jsme ještě obdivovali neeukleidovskou plochu listů tamní cesmíny a v přestupní stanici v Novém Rychnově dobré sluneční hodiny a ve tři čtvrtě na šest jsme byli zpět v Jihlavě.