Den s překladem: v hlavní roli latina

Filozofická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro studenty středních a vysokých škol soutěž Den s překladem. Ve hře je překladatelství z devíti různých jazyků, osmi živých a latiny. Soutěžní ročník se tradičně vyhlašuje v říjnu a uzavírá v březnu, tedy nyní. Možnosti, které nabízí tato překladatelská soutěž, využil v latinském jazyce i student GJ Daniel Wiesner (6A8).

Překládat z cizích živých jazyků je kumšt. Překládat z latinského jazyka, vzdáleného mnoho století ještě větší. Neobejdete se bez znalostí nejen gramatických, stylistických, ale i znalostí římských reálií.

Daniel si z nabídky literární či neliterární text vybral neliterární text. Jeho tématem byl popis různých her v cirku. I když nedosáhl na medailové pozice, přesto z Ostravské univerzity přišlo velmi pěkné hodnocení jeho překladu, které oceňuje Danovu velmi dobrou znalost antických reálií i latinské gramatiky.

Blahopřejeme a děkujeme jak za udržování znalostí klasické latiny, tak za velmi dobrou reprezentaci naší školy.