Dějepisná olympiáda

Tematické zaměření ročníku: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992.

Ve čtvrtek 8. prosince se konalo školní kolo  I. a II. kategorie Dějepisné olympiády.

Téma letošního ročníku se týkalo  světa a Československa po 2. světové válce do r. 1992.

Jako vždy byly zadané úkoly koncipovány pestře a zajímavě. Pro úspěšné vyřešení žáci a studenti četli texty z dokumentů, ze kterých vyplývaly úkoly, testy obsahovaly hodně obrázků a fotografií, mapy, doplňovačky, otázky s výběrem tvrzení  atd.

Ve II. kategorii se zúčastnilo 8 studentů. Na 1. místě se umístil Martin Rybáček, ze třídy 5A8, který vyřešil úkoly na 80 %. Na 2. místě  Ondřej Nejedlý, 5A6  (76,66 %) a třetí příčku obsadil Martin Jakubů z 3A4 (73,33 %).

V I. kategorii soutěžilo 8 žáků. Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Z 1. místa postoupí do okresního kola Jan Holý z 4A8 s úspěšností 93,33 % a z 2. místa Jiří Homa z 2A6 s úspěšností 90 %.

Také Tereza Paznochtová z 3A8, která se umístila na 3. místě  s úspěšností 83,33 %, by měla naši školu reprezentovat v okresním kole.

Výsledky této obtížné soutěže jsou tedy velice uspokojivé. Všem účastníkům děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.