Dějepisná olympiáda – 51. ročník

V pondělí 24. ledna a ve středu 26. ledna se konala školní kola I. a II. kategorie Dějepisné olympiády.

Téma letošního ročníku bylo velmi obsáhlé a náročné. Žáci nižšího gymnázia se museli vypořádat s 500 letou historií našich zemí pod názvem „Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.“ Zadání pro studenty vyšších ročníků znělo „Středověká šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648 – 1948“ (tedy použít znalosti za 300 let evropské a české historie).

Jako vždy byly zadané úkoly koncipovány pestře a zajímavě. Pro úspěšné vyřešení žáci a studenti četli texty z dokumentů, ze kterých vyplývaly úkoly, testy obsahoval hodně obrázků a fotografií, mapy, doplňovačky, otázky s výběrem tvrzení, chronologické řazení atd.

Ve II. kategorii se zúčastnilo 9 studentů. Na 1. místě se umístil Daniel Wiesner, ze třídy 6A8, který vyřešil úkoly na 75 %. O 2. místo se dělí úspěšní řešitelé Ondřej Nejedlý, 4A6 a Alice Černochová ze třídy 6A8.
V I. kategorii bylo v letošním roce vzhledem k náročnosti tématu a pandemické situaci málo účastníků. Přesto byli velmi úspěšní. Z 1. místa postoupí do okresního kola Dorota Pešová z 1A6 s úspěšností 90% a z 2. místa Petr Sukdolák z 2A6 s úspěšností 82 %.

Výsledky této obtížné soutěže jsou tedy velice uspokojivé. Všem účastníkům děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.