Cinéfil

V rámci projektových dní VG proběhl na našem gymnáziu třídenní workshop na téma Cinéfil.

Žáci se dozvěděli informace o francouzské kinematografické scéně, vytvářeli vlastní komiksové práce na základě oblíbených filmů v programu Pixton, seznámili se se zázemím Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, tvořili v rámci animačního workshopu se studentkami SUŠG a vyrazili na výlet do Prahy na program ve Francouzském institutu. Připojili se jak frankofilové, tak cinéfilové. Nahlédnout do jejich práce vám pomůže e-book a dvě připojená videa.