Certamen Latinum v zemském kole – bronz pro GJ

Olympiáda z latiny Certamen Latinum má za sebou zemská kola.

Z našeho gymnázia se soutěže moravských gymnázií v kategorii A zúčastnil Daniel Wiesner (6A8). Zadání ho zavedlo do Toskánska neboli do starověké Etrurie, do období vlády Etrusků v Římě, ale i v dalších etruských městech. Za překlad latinského textu a vypracování následných gramatických úkolů a otázek z reálií byl Dan oceněn třetím místem, čímž si zajistil účast v národním kole soutěže, kam postupuje vždy 5 nejlepších studentů latiny z Čech, 5 z Moravy. Finále Certaminu bude probíhat na konci května. Danovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.