Certamen Latinum v národním kole – po „zemském“ bronzu dosáhl i na „národní“ bronz

Olympiáda z latiny Certamen Latinum dospěla v červnu do národního kola. Z našeho gymnázia do nejvyššího kola soutěže českých a moravských studentů latiny v kategorii A postoupil Daniel Wiesner (6A8).

Zadání ho zavedlo do Pompejí, kde byly nalezeny útržky papyrového svitku obsahujícího známý příběh o pěvci Ariónovi z antické mytologie. Prvním úkolem bylo poskládat úryvky na útržcích tak, aby z nich vznikl souvislý příběh, který dává smysl. Poté text přeložit, následovaly gramatické úkoly a kulturně-historická část. Celkem Dan nasbíral 87 bodů, což mu zajistilo 3. místo mezi nejlepšími mladými latináři. Stejně jako ze zemského kola v Brně, tak i z národního kola Certaminu v Praze získává Dan pro GJ bronzovou medaili. Danovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.