Bylo to MaSo!

Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 se tříčlenný tým Matláci ze 4A8 účastnil podzimního kola soutěže MaSo, týmové matematické soutěže pro žáky 6. až 9. tříd. Za dobře spočítané příklady získávali body do hry, ve které měli za úkol vytěžit co nejvíce ropy. Letos bohužel soutěžící nemohli s výsledky k organizátorům běhat v posluchárně MFF UK na Malostranském náměstí jako obvykle. Každý soutěžící seděl u svého počítače doma. Pravidla soutěže organizátoři vysvětlovali na streamu na YouTube a v chatu. A pro zadání příkladů a těžení ropy měly týmy speciální online prostředí. Soutěž sice kvůli technickým problémům serveru začala trochu později, ale přesto náš tým vydržel hrát až do konce! Za 90 minut soutěže správně vyřešili 12 příkladů a vytěžili 9 463 hektolitrů ropy. Podle množství vytěžené ropy se Matláci umístili na 302. místě z 386. Ovšem podle počtu správně vyřešených příkladů skončili v první polovině pořadí a to na 190. místě! Ale hlavně: soutěž si užili!

Chcete si část soutěže vyzkoušet? Letošní příklady  můžete řešit na https://maso.mff.cuni.cz/2020_podzim/.

Děkuji soutěžícímu týmu a těším se s nimi na jarní MaSo 2021.