Bohatství Země

Držte palce našim dvěma týmům, Ropákům a Proudnici na druhou, v multioborové středoškolské soutěži Bohatství Země!

Ve středu a čtvrtek 2. a 3. 11. se zúčastnili přípravných vzdělávacích exkurzí a vysokoškolských přednášek z těžařské a environmentální geologie a ekonomie. Viděli těžbu ropy a zemního plynu na jižní Moravě, zásobníky ropy, separaci plynu z ropy, práci na regulační a kontrolní předávací stanici zemního plynu. Na příkladu fiktivního geologického profilu s kapsou cenné suroviny mají ve svých týmech podat fiktivním investorům do těžby kompletní geologicko-ekonomickou a environmentálně-sociologickou zprávu o rozsahu 15–100 stran. V listopadu před týmy stojí promyšlení záměru a sběr dat do rešerše, v lednu komplexní výpočty v souvislostech, v únoru týmový soupis práce a v březnu dvoudenní konference s obhajobou před komisí z Masarykovy univerzity Brno.