Astronomická olympiáda

V prosinci proběhlo ve třídě 2A8 a 2A6 školní kolo Astronomické olympiády.

Celkem se tohoto kola účastnilo 17 žáků. První tři umístění jsou z 2A8 Linda Dubová, David Přibyl a třetí Markéta Švaříčková.

Z 2A6 to byli Vít Balcar, Filip Svoboda a Anna Wacková. Gratulujeme.

Ani zbylí se nenechali zahanbit, protože do dalšího kola postoupili všichni účastníci školního kola.