Adaptační kurzy 1. ročníků

Na začátku září proběhly v rekreačním středisku na Jalovci adaptační kurzy žáků prvních ročníků. Takto akci popsala studentka Veronika Veselá ze třídy 1A4:

Dne 2.9. 2019 se třídy 1A4 a 1B4 vydaly na adaptační kurz. Úkol byl jednoduchý – poznat se a hlavně spřátelit se. Jednalo se o třídenní pobyt, který žáci strávili v rekreačním a turistickém centru Jalovec. Zúčastnilo se ho přes 60 žáků prvního ročníku, čtyři učitelé, školní psycholožka a dva členové žákovského parlamentu.

Když se všichni ubytovali v chatkách, adaptační kurz mohl začít. Žáci se neseznamovali pouze s novými spolužáky, ale i s chodem školy. Aby se žáci navzájem více poznali, hráli po dobu pobytu různé hry. Těch bylo opravdu mnoho. Patřila mezi ně například taková, kdy žáci měli vymyslet přídavné jméno, které je vystihuje, ale zároveň musí začínat na stejné písmeno, jako jejich křestní jméno. Nebo třeba hra na policisty a demonstranty, která sklidila snad největší úspěch.

Poslední večer před odjezdem se konal táborák, kde se opékaly špekáčky a zpívaly písničky.

Takzvaný adapťák se i přes počáteční nepřízeň počasí vydařil a všichni účastníci odjížděli domů sice unaveni, ale spokojeni.

Veronika Veselá, 1A4